Vi bruger Cookies!     

         
 X     
malfetdk

 

   

           

Jeg har langdistance aura-blik  

 

 

 

 

 

Chakrene har også en betydning

 

kontakt mig tlf. 24811181 eller SMS


cinci

En aura tegning koster 500 kr.
Uden du er tilstede

kan jeg tegne  DIG og jeg optager
det jeg siger, for at sende den til dig over nettet.

Den kan også tegnes over telefonen, Skype mm.

Aura indeholder informationer fra engle
tidligere liv vigtig for dette
chakra , EVT SYGDOMME , guider(engle) som hjælper dig, fysisk ubalancer
Før - nu - frem 
mm.
 

 

 

 

Lidt om den gamle Aura
før 1980

 

Mennesker har uden om deres fysiske krop en aura bestående af flere områder med forskellige farver, som viser det åndelige

udviklingstrin. Auraen er et udtryk for de energier, der findes inden i os.

 

Energierne får gennem den får gennem den forkrøblede THYMUS.Hjælp til at slippe ud. Intet af os kan skjules, hver lille del af jeget ses tydeligt.

 

Auraen ligger ikke helt ensartet omkring kroppen. Tætheden varierer afhængigt af, hvordan vi er, feks hvad vores sindsstemning angår. (Det kan måles)

 

Er vi angst og urolige, krymper auraen ind imod kroppen. Har vi et heftigt humør, sker den samme sammentrækning, og farverne bliver mørke og dæmpede .

 

Er vi i Harmoni, ligger auraen ofte tæt over hovedet, men udvides ned imod vores fødder.

 

I en fuldkommen aura ligger de forskellige farver klart afgrænset

I ensartede område omkring kroppen, men en findes aldrig, mens vi lever her på jorden.

 

Nærmest omkring vor jordiske krop har vi et GRÅT, ÆTERISK legeme.

I den viser sig vores sygdomme og fysiske svagheder.

Blygråt udtrykker depressioner,

Lyseblå viser sygelige angst/usikkerhed.

Gråblå viser fysisk humør, men dette kan også antage brune farver.

 

Derefter kommer et RØDTASTRALLEGEME. Det tilhører den emotionel del af vor aura, som viser følelser, begær osv..

Mørkerødt viser omfanget af vores egoisme, selvfølelse, nysgerrighed og fantasi.

Den mørkeste røde farve er et udtryk sanselig kærlighed.

Orangerødt taler om sexualkraft.

Brune nuancer viser din begærlighed, tungsind, mistænksomhed osv.

 

Det ORANGE ASTRALLEGEME, som også tilhører den følelsesmæssige

del af auraen, viser intellektet og vort arbejdsområde her på jorden.

Den klare Mørkorange tone viser den tid, vort virksomme liv omfatter.

Helt mørkorange tyder på ærgerrighed

Den mellem orange fortæller om de uddannelsesretninger, man har fulgt,

bla. om man har fået en højre uddannelse end folkeskoleniveau .

En Lys orange farve er videnskabs nuance, enten det drejer sig om humanitær forskning. eller dissektion.

Orangebrun tyder på et stolt væsen.

 

Det gule område tilhører det LAVERE MENTALEGEME, som viser kendskabet

til det åndelig, der kan vi se , hvor langt vi er nået i vort kendskab til en anden virkelighed, den anden verden , men der kan man også se, om vi nærer mistro til den åndelig tankegang.

I det gule legeme findes også erindring og nerver.

 

Den grønne farve tilhører det HØJERE MENTALE LEGEME. I det grønne, de

Sjælelige egenskaber, ligger inspiration, intuition, de forskellige kunstarter, skrift,

Teater, natur og healing.

 

Det er også indgangen til vort 4-5 dimensionale jeg mener vi bruger mens vi sover,går op på den anden side for at få undervisning der.

 

En blågrøn farvetone viser at den 4 - 5 dimensionale del er genstridig over for

Udviklingen.En stærk grøn viser en ledertype, en god organisator

En stærk irgrøn farve viser en person med en udpræget fantasi.

En lysegrøn farve i auraen tyder ofte på at man arbejder inden sygeplejen,eller at man på anden måde jobber med at hjælpe mennesker.

En meget lysegrøn farve tilhører som regel de drømme, vi får lov at opleve og kreativitet.

Hvis vi bare ikke trænger ind på andres områder.

 

Det BLÅ LEGEME rummer Årsagesjeget, vort højere jeg /selv. Det er forbindelsesleddet mellem det kosmiske og individet. Det trænger igennem de mentale og astrale områder og æterlegemet. Vi har kun en lille del med os.

I dette legeme ligger nemlig rækker af inkarnation, og v i ville ikke have godt af, at underbevidstheden kom ind i dagsbevistheden. Det er nok for os at skulle kunne klare vort nuværende liv og en eller to karmaopgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opdateret 30/10/2017

Besøg  
116026